Kjøpsvilkår Skriv ut

Resepsjonen har telefontid mandag til fredag 08:00-17:00. Lunsj 11:30-12:30. Butikkenes åpningstider og telefonnummer finner du her på hjemmesiden vår under fanen "kontakt". 

Kunder som kjøper komplette bassengpakker for selvmontering har telefonsupport også etter stengetid. Kunden får supportnummeret ved kjøpet.

Generelt

Bassengets indre mål når det gjelder lengden på rektangulære basseng er alltid 18 cm kortere enn angitt, f.eks.: 4x8m = 4x7,82m Toleransene på bassengmålene kan variere med noen centimeter, gjelder framfor alt rektangulær bassengramme. Ved kjøp av kantstein kan det hende de må kappes til for beste passform, gjelder spesielt ved trapper, midjen på åttetallet osv.

Ved vannfylling av rektangulært basseng over bakken må man regne med at veggene / veggelementene buler litt ut av vanntrykket som skapes, dette er helt naturlig og en forutsetning for denne type konstruksjon.

Priser

Prisene på hjemmesiden og i katalogen gjelder inntil videre. Svensk moms (25 %) er medregnet i alle priser. Hvis momsen endres, blir prisene justert tilsvarende. Vi reserverer oss for pris- og konstruksjonsendringer og mot trykkfeil.

Ved kjøp av basseng til Norge så avgår den Svenske momsen på fakturaen. Norsk moms samt eventuelle tollavgifter tilkommer og betales av mottageren direkte til norske myndigheter.

Betalingsvilkår

Alle ordre forskuddsbetales, alternativt betales direkte i butikken i Gøteborg. Vi kan ikke sende mot etterkrav (betaling ved leveranse) utenfor Sveriges grenser.

Levering

OBS! Samtlige leveringstider regnes fra bestillingen er bekreftet (betaling er registrert), ikke fra bestillingsdato. De fleste varene leveres omgående fra lageret vårt eller fabrikk. Ordre før kl. 12:00 ekspederer vi som regel samme dag. Normalt er leveringstid på bassengpakker 3 - 4 uker (kan øke i høysesong).

Leveringstid på automatiske bassengovertrekk og RoyalTec er normalt 4-5 uker, kan være lenger i høysesongen. Leveringstid på andre bassengovertrekk og vinterplater er normalt 2 uker, kan være lengre i høysesongen. Speditørenes transporttider kommer i tillegg til disse leveringstidene. Ved bestilling av en komplett bassengpakke kommer flere leveranser med materiell avhengig av hva som inngår i pakken (f.eks. basseng og overtrekk  = 2 separate leveranser).

Hvis det er synlige transportskader, skal dette noteres på fraktseddelen som følger varen når den mottas. (Gjelder også skade på pall). Transportskader som ikke er synlige ved levering må rapporteres til transportselskapet eller PoolKungen AB (avhenger av leveringsvilkårene, se kjøpsvilkår) innen 5 arbeidsdager fra leveringsdatoen.

Fraktvilkår

Gratis med bil til din adresse (oppkjørsel) gjelder ved gratis levering. Gratis ved vårt lager ved ikke fraktfri levering.
OBS! Ved levering av bassengpakke og automatisk overtrekk kreves lossehjelp, alternativt pristillegg for kranbil, dette må bestilles direkte av kunden hos speditør.
Kontakt PoolKungen AB for telefon til aktuell speditør.

Fraktpriser bassengpakke

Frakt på varer debiteres til
selvkostpris i henhold til tabellen under

Ovalt, åtteformet og rundt basseng
2.500 SEK
Rektangulært basseng 3.000 SEK
   
Tilleggspriser på ovenstående bassengpakker:
150-cm trapp + 1.500 SEK
250/300-cm trapp + 2.000 SEK
Kantstein + 1.200 SEK
Aqua/Solo  + 2.500 SEK
Solfangere + 500 SEK
Varmepumpe + 500 SEK
Royaltec < 4 m + 995 SEK
Royaltec < 5 m + 1.250 SEK

 

Fraktpriser  tilbehør
1-10 kg 200 SEK
11-20 kg   250 SEK
21-35 kg     300 SEK

Prisliste gjelder for transport mellom Gøteborg og Oslo.

Installasjon / konstruksjon

PoolKungen AB utfører ikke montering, graving, service m.m., men henviser til anbefalt installatør eller entrepenør.

Anbefalt installatør / entrepenør er ansvarlig for at arbeidet utføres korrekt. All dialog angående installasjon / konstruksjon skal føres direkte med installatør eller entrepenør.

Oppkrav

Oppkravsavgift er den avgiften speditørene tar for å håndtere betaling mellom kunder og leverandør. Oppkravsavgift kommer i tillegg til pris på all frakt (unntatt ved forskuddsbetaling).

Kjøpesum 1-5 000 kr / avgift 230 SEK
Kjøpesum 50 01-20 000 kr /  avgift 395 SEK
Kjøpesum 20 001-xxxxx kr / avgift 495 SEK


Betaling ved oppkrav med DHL kan gjøres slik:

  • Kontant, sjekk, postanvisning
  • Forskuddsbetaling postgiro eller bankgiro
  • Bankkort, MasterCard, Visa og bank

Retur

Ved retur av varer kommer et returfradrag på 25 %. Returfrakt betales av kunde. Returvare må være uskadet og i original emballasje. Spesialbestillinger (f.eks. duk med spesialmål) kan ikke returneres.

OBS! returvarer skal sendes som bedriftspakke. Vi har ikke mulighet til å hente varene som er sendt til distribusjonsstedet.

Garantier

Under forutsetning av at kjøper følger monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner i henhold til selgerens anvisninger, har alle produktene våre en garanti på to år for eventuelle produksjons- og materialfeil fra leveringsdagen, dette gjelder ikke deler som byttes ut ved garanti. På bassengrammen* gir vi utvidet garanti på 35 år**. En forutsetning for at garantien på bassengrammen gjelder, er at bassenget står tørt og at det dreneres ved behov. Under ingen omstendigheter kan man benytte bassenget som bærende konstruksjon for f.eks. altan eller lignende, bassenget skal være frittstående. Garantien gjelder ikke ved skader som oppstår p.g.a. påvirkning av etsende syrer, lut, ugressmidler og lignende.

Serviceteknikerene som PoolKungen bruker reiser maksimalt 100 km en vei for garantigjøremål. Etter dette må kunden betale en km-avgift i henhold til serviceteknikerenes vilkår. 

Vid garantiåtgärd gällande pool och spa som medför vattenpåfyllning, står alltid kund för vattenanskaffandet efter eller i samband med åtgärden.

* Bassengramme omfatter ikke duk (liner), duken er et separat produkt og har samme garanti som øvrig utrustning
** 20 år på rektangulær ramme standard og over bakken i galvanisert metall, 5 år på Easy Pool ramme samt 2 år på glassfiberbasseng.

Varen skal være brukt med godt skjønn og på normal måte for det tiltenkte formålet. Selgerens ansvar er begrenset til levering av ny vare, reparasjon eller delvis tilbakebetaling av kjøpesummen etter selgers ønske. Såfremt ikke annet er avtalt, står kjøperen for fraktkostnaden til leverandøren, demontering av defekt enhet og gjenoppsetting av utbyttet eller reparert enhet. Garantien omfatter ikke deler som utsettes for normal slitasje/forbruksartikler som lyspærer, måleelektroder, pakninger, tetninger og lignende, eller skader forårsaket av fasetap, elektrisk støt eller andre ytre årsaker, heller ikke korrosjon og deformasjonsskader forårsaket av for høy temperatur, forhøyt klor- eller saltinnhold, feil pH og alkalitet. Ikke i noe tilfelle kan selger stilles ansvarlig for direkte eller indirekte skader, påførte skader eller tap for kjøperen. Hvis produktene endres, gjelder ikke garantien.

Reklamasjoner

Kontroller PoolKungens kjøpsvilkår før eventuell reklamasjon. Reklamasjon skal skje så snart feilen oppdages eller innen rimelig tid. Ved reklamasjon må varen sendes til PoolKungen AB for kontroll eller reparasjon før vi sender ny vare. Hvis kjøper ønsker en ny vare tilsendt før vi har mottatt den gamle, må kunden betale varen. Vi krediterer når vi har mottatt den reklamerte varen og godkjent reklamasjonen. Alle reklamasjoner skal gjøres skriftlig på PoolKungens eget skjema for reklamasjoner. Det kan du få tilsendt på e-post eller i vanlig post.

Gjør følgende:

  • Kontakt PoolKungen AB for reklamasjonsskjema.
  • Fyll ut reklamasjonsskjemaet
  • Post reklamasjonsskjema, kvittering og fotografi av skaden.
    Du kan også sende bilde til
    info@poolkungen.se

Force Majeure

Arbeidskonflikt, brann, krig, mobilisering, valutarestriksjoner, vareknapphet, mangel på transportmidler, svikt i leveranser fra underleverandører, ol., eller andre omstendigheter utenfor vår kontroll som påvirker de avtalte priser og levering, gir selgeren rett til etter eget valg å forlenge leveringsperioden eller til helt eller delvis heve kontrakten uten å måtte gi kompensasjon for dette.

Skader - erstatning

PoolKungen AB erstatter ikke kostnader som oppstår  for kunden (f.eks. håndtverker, vannbil, markentreprenörer osv.) ved ev. sen levering, feil i ved levering, defekte varer eller lignende.
Vi anbefaler at du bestiller varene i god tid innen montering og forsikrer deg om at leveransen er komplett og at varene er i orden, slik at problemer ikke oppstår ved monteringen.