Poolkemi

symbol_poolkemi.jpg Bassengkjemikalier - ideelle verdier å kjenne til!

Vilka är idealvärdena för min pool?
 

pH 7,0 - 7,4
Fritt klor 0,5 - 1,0 ppm
Bundet klor 0,5 - 10, ppm
Alkalinitet 80 - 120 ppm
Kalkinnhold 120 - 200 ppm
Cyanursyre 25 - 50 ppm
   

Benytt alltid PoolKungens godkjente og anbefalte vannkjemikalier i forbindelse med bassengpleie!

God kjemikaliebalanse i bassenget 
forlenger levetiden til bassengduken!

Hvis du passer på vannkjemien i henhold til anvisningene, holder duken i minst 10 år.