Värme

symbol_varme.jpg Oppvarming av bassenget

Få svar på de vanligaste frågorna om hur det funkar med värme i poolen.

Hvor raskt blir bassenget varmt?

Man pleier å regne med en økning på 1-2 grader i døgnet. Det tar altså noen døgn å varme opp bassenget til ønsket temperatur selv om varmen står på hele tiden.

OBS! Bassenget må være tildekket ved oppvarming. Ellers blir varmetapet for stort, og man får ingen temperaturøkning.

En tommelfingerregel er også at den temperaturen du kan oppnå i bassenget tilsvarer 10 grader høyere enn gjennomsnittlig døgntemperatur.

Hvordan stiller jeg inn temperaturen
på varmepumpen EcoHeat I-IV?

 • Skru av maskinen
 • Gå inn i parametermodus 1
 • Hold inne ON/OFF-knappen og MODE-knappen samtidig
 • Når den forhåndsinnstilte temperaturen blinker,
  kan du endre temperaturen ved hjelp av piltastene.


Hvordan endrer jeg driftsparametre
på varmepumpen?

 • Skru av enheten med ON/OFF-knappen
 • Velg parameter mellom 0 og 9 med piltastene.
 • Trykk MODE og ON/OFF samtidig
 • Når parameterverdien blinker, kan innstillingen gjøres med piltastene
 • Etter 5 sekunder slutter parameterverdien å blinke, og innstillingen er satt.


Feilkode: E E3 (EcoHeat) eller: A I d (One Pac) i displayet til varmepumpen

Varmepumpen har ofte feil fluks når disse kodene vises. Still inn fluks på by-pass ventilen ved hjelp av anvisningene her på siden.

Hvordan vet jeg om jeg har riktig
fluks gjennom varmepumpen?

Ved å montere en bypass-kobling kan du selv regulere vanngjennomstrømningen. Når du skal starte varmepumpen, anbefaler vi at du sakte løsner på ventilen til varmepumpen starter av seg selv. (Varmepumpene våre er utstyrt med en fluksmåler som registrerer gjennomstrømingen gjennom varmepumpen).

 

Vi anbefaler at du før oppstart åpner samtlige ventiler (1), (2) og (3). (Når håndtaket står på tvers av ledningen, er ventilen stengt, når den står på langs, er den åpen.) Alt vann sirkulerer da direkte ut i bassenget uten å gå gjennom varmepumpen. Så stenger du sakte ventil (2) til varmepumpen starter.

varme-cirksystem.jpg
Sirkulasjonssystem med varmepumpe

 


Hvorfor er det så liten forskjell på
temperaturen i inn- og utløpsvannet
i varmepumpen?

Varmepumpen arbeider med små temperaturforskjeller, men sirkulerer hele bassengvolumet flere ganger i døgnet. Vi anbefaler 1 grads forskjell mellom inn- og utløp. Se manualen til varmepumpen for hvordan du kan kontrollere temperaturforskjellen.

Fungerer solfangersystemet?

Kontroller automatikkens funksjon ved å teste giveren på taket f.eks ved å varme giveren i hånden eller dyppe den i et glass varmt vann. Legg merke til at automatikken har en forsinkelse og ikke r