Pump

symbol_pump.jpg Sirkulasjonspumpe

"Sirkulasjonspumpen min lager rare lyder, piper, støyer, surkler, og det virker som den suger luft. Hva skal jeg gjøre? Sannsynligvis bråker pumpen fordi den ikke har nok vann å jobbe med, som kan bety at det er luft i systemet. Dette kan skyldes følgende:

  • Det er for lite vann i bassenget, pass på at vannivået dekker to tredjedeler av kantavløpet.
  • Sjekk at skimmerklaffen sitter som den skal i kantavløpet
  • Kontroller at filterkurven i kantavløpet ikke har havnet skjevt, det skaper en virvel som gjør at luft kommer inn i systemet
  • Kontroller at filterkurven i kantavløpet ikke er fylt med skrot. Det kan gjøre at pumpen ikke klarer å suge vann.
  • Det kan ha festet seg skrot på O-ringen som tetter glasslokket til pumpen. Dette gjør at systemet ikke blir tett og tar inn luft. Kontroller nå og da om det har samlet seg skrot i pumpens filterkurv og vær nøye med å kontroller om O-ringen er ren fra smuss og at den settes tilbake på riktig måte.