Vannet gir svie i øynene
Korrosivt for metalldelene.
Kan gi grønt vann om det
er kobber eller kobber-
legeringer i bassengsystemet.Vannet kjennes behagelig
for de som bader. Tilsatt klor
har høy virkningsgrad.
Uklart eller melkeaktig vann
Kloret har dårlig virkningsgrad.
Kalkavleiringer. Vannet kjennes
fett og ubehagelig for de som bader.


symbol_vattenproblem.jpg Vannproblemer

Problem

Årsak

Tiltak

Svie i øynene

Svie i øynene Kontroller og juster pH-verdi etter behov

Grumsete eller
uklart vann

For høy pH-verdi Senk pH-verdien

Ubehagelig klorlukt
og øyesvie

For høyt innhold av bundet klor, dvs. kloraminnivået er for høyt
etter intensivt bruk av bassenget.
Kontroller pH-verdien og juster den etter behov. Sjokk-klor i henhold til anvisningen på pakken. Vent 30 minutter, kontroller pH-verdien og juster etter behov. Ved svært høyt innhold av bundet klor kan det være lurt å bytte ut en del av bassengvannet ved en ekstra lang tilbakespyling.


Grønt vann

Det er alger i bassenget, sannsynligvis fordi det over tid har vært for lavt klorinnhold. Kontroller pH-verdien og juster den etter behov. Sjokk-klor i henhold til anvisningen på pakken. Legg en sunflock i overløpet og tilbakespyl etter at halve rullen har løst seg opp og så etter at hele rullen har løst seg opp. Det er mulig behandlingen må gjentas.


Grønt vann

Klorblokkering som følge av at stabilisert
klor over lengre tid er blitt tilsatt vannet
uten tilstrekkelig vannbytte..
Mål cyanursyreinnholdet Hvis innholdet er høyere enn 80-100 ppm, må vannet spes ut med nytt vann til nivået går ned til 25-50 ppm. Start med å bytte ut 1/3 av bassengvannet, mål igjen, og fortsett å spe på denne måten til ønsket verdi er oppnådd.


Rødbrunt vann


Høyt jerninnhold i vannet, vanlig når
man fyller vann fra egen brønn
Kontroller pH-verdien og juster den etter behov. Sjokk-klor i henhold til anvisningen på pakken. Legg en sunflock i overløpet og tilbakespyl etter at halve rullen har løst seg opp og så etter at hele rullen har løst seg opp. Det er mulig behandlingen må gjentas.


Blågrønt vann


Høyt kobberinnhold i vannet, vanlig
når man fyller vann fra egen brønn.
Kontroller pH-verdien og juster den etter behov. Sjokk-klor i henhold til anvisningen på pakken. Legg en sunflock i overløpet og tilbakespyl etter at halve rullen har løst seg opp og så etter at hele rullen har løst seg opp. Det er mulig behandlingen må gjentas.


Brunsvart vannHøyt manganinnhold i vannet, kan
forekomme når man fyller vann fra
egen brønn.
Kontroller pH-verdien og juster den etter behov. Sjokk-klor i henhold til anvisningen på pakken. Legg en sunflock i overløpet og tilbakespyl etter at halve rullen har løst seg opp og så etter at hele rullen har løst seg opp. Det er mulig behandlingen må gjentas


Rust på stige eller
andre metalldeler

For lav pH-verdi, vannet er korrosivt. Kontroller og juster pH-verdiene etter behov, puss bort rusten med autosol.

Rust på stige eller
andre metalldeler

Vannet er for mykt, dvs. for lav
kalsiumhardhet og er aggressivt.
Kontroller kalsiumnivået og juster ved behov..


Ustabil pH-verdi

Lav alkalinitet i vannet. Kontroller alkaliteten og juster ved behov.

Belegg eller slimhinne på bassengets vegger eller bunn


Det er alger i bassenget, sannsynligvis fordi det over tid har vært for lavt klorinnhold. Kontroller pH-verdien og juster den etter behov. Sjokk-klor i henhold til anvisningen på pakken. Vente ca. 4 timer, og børst så vegger og bunn. Legg en sunflock i overløpet og tilbakespyl etter at halve rullen har løst seg opp og så etter at hele rullen har løst seg opp. Det er mulig behandlingen må gjentas.


Grumsete vann

Dårlig filtrering Tilbakespyl sandfilter. Bytt sand hvis der er 3 år eller mer siden siste sandbytte og tilbakespylingen ikke hjelper.


Høyt klorforbruk


Stor badebelastning og / eller
varmt vær og sol.
Sjokk-klor for å holde klorinnholdet på riktig nivå, og være nøye med å bruke bassengbeskyttelse når bassenget ikke er i bruk for å redusere nedbryting av klor fra solens uv-stråling.