Vårstart

symbol_varstart.jpg Vårstart av bassenget

Gå igjennom og tilbakestill vinterutstyret. 
Kort forklart det omvendte av en vinterstenging.

Når bassenget startes, skal vannet kontrolleres. Har man utført riktig vinterkonservering i balansert bassengvann og hatt bassenget dekket med vinterplater, kreves det normalt ingen ekstra tiltak. Når sirkulasjonen er i gang og pH er korrekt, gjøres en sjokk-kloring.